Home Karate

Het Karate

Het karate dat in de jaren vijftig in Europa verschenen is, heeft in onze streken een snelle ontwikkeling gekend.

Het karate is een gevechtstechniek bestaande uit vuist- en voetstoten die met een maximale snelheid en kracht gegeven worden. Iedereen kan er in vinden wat hij zoekt, hetzij de bevrediging van een zekere gevechtslust, een drang naar zelfverdediging of een intensieve sportgymnastiek. Het karate is een dynamische sport die aan te bevelen is aan degenen die peper in hun bloed hebben, aan degenen die wat tot rust wensen te komen en aan degenen die wensen een gezond lichaam te verkrijgen dat door een heldere geest beheerst kan worden.

Meer dan een sport is karate een KUNST, een leerschool van concentratie, van zelfbeheersing en van beheersing van zijn eigen gedrag en dat van een ander. Karate is een levenswijze .

 

Karate en de kinderen

Met de pedagogie die wij toepassen beogen wij het kind, wat zijn gevoels , sociaal en geestelijk gedrag betreft, te verrijken en dit door middel van zijn psychomotorische (ruimte, tijd, ritme, enz ...), fysiologische (springkracht, lenigheid, uithoudingsvermogen, enz ... ) en sociomotorische (kameraden, groepsleven, enz ... ) ontwikkeling.

Het is uiterst belangrijk bij het kind dat alle spiergroepen op een harmonische wijze ontwikkeld worden. De symmetrische werking van het lichaam in karate zal al de effecten van een disharmonieuze ontwikkeling voorkomen. De coördinatie heeft een uiterst weldadige invloed op het lichaam. De ruimtelijke voorstelling van deze gymnastiek die het karate is, draagt ertoe bij dat het kind op psychisch niveau een heel interessant lichaamsbeeld krijgt. De agressiviteit van het kind wordt door karate meer dan gekanaliseerd. We kunnen in feite zeggen, dat ze ingetoomd wordt want het karate moet gezien worden in het licht van de dojo (werkzaal), het respect voor de partner, de verschillende groeten, enz...

Dank zij deze specifieke pedagogie zal het kind dus zo'n fysische en intellectuele voorbereiding en een dusdanige ervaring opgedaan hebben, dat hij later karate voor volwassenen, dat meer strijdlustig is, kan beoefenen en misschien zelfs, het karate in competitieverband. Maar bovenal, zal hij zichzelf zijn en zich daardoor vrij uitdrukken omdat hij zich veilig voelt.

Het is interessant deze jongelui die door de voorgestelde methoden tot volwassenheid zullen opgroeien, van nabij te volgen. We kunnen ons sterk maken dat het karate een rol zal gespeeld hebben in hun groei naar volwassen en evenwichtige vrouwen en mannen.